DiD biedt mensenrechtenverdedigers die lange tijd onder druk staan een mini-sabbatical in Dordrecht. Zij zijn welkom voor rest, reflection & recharging

Mensen die vrijheid en mensenrechten verdedigen staan in veel landen onder druk. Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidatie, krijgen etiketten als ‘crimineel’ of ‘verrader’ opgeplakt, worden gearresteerd of erger. De druk die dit meebrengt maakt dat mensen op den duur vermoeid raken, overwegen af te haken of zelfs hun land te verlaten. Een verblijf in Dordrecht biedt uitkomst: voor rust, het heroverwegen van strategiën en het opladen van de batterij. Zo bereiden onze gasten zich voor op terugkeer. En voortzetting van de strijd voor vrijheid en mensenrechten in hun land.

DiD doet goed!

Wat biedt DiD?

DiD biedt mensenrechtenverdedigers een kort verblijf in onze stad voor rest, reflection & recharging. Met onderdak, een bescheiden bijdrage in het levensonderhoud, zorg voorzover die nodig is, een sociaal netwerk en, afhankelijk van de wensen van de gast, de mogelijkheid bepaalde deskundigheid of vaardigheden (bijv. zelf-zorg, veiligheid, stress-management) te verwerven. Bij het werken aan mensenrechten kan een internationaal netwerk een belangrijke rol spelen; Defenders in Dordrecht kan de mensenrechtenverdediger in contact brengen met potentiële partners in Nederland en elders in Europa.

Wie is welkom?

Iedere mensenrechtenverdediger die baat heeft bij rest, reflection & recharging is welkom. Concreet gaat het om moedige mensen die individueel of in groepsverband opstaan tegen schendingen van mensenrechten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een onderzoeksjournaliste die corruptie in de gezondheidszorg blootlegt, de voorzitter van een gemeenschap die opkomt voor het recht op levensonderhoud van zijn dorpsgenoten, een student die marteling door de lokale politie documenteert, een advocaat die opkomt voor LHBT.

Ons initiatief voorziet niet in situaties waarin de mensenrechtenverdediger haar of zijn land voor langere tijd moet verlaten.

DiD heeft impact

Protect one, empower a thousand

Helpt DiD slechts een enkeling? Zeker niet – want, zoals onze vrienden van Front Line Defenders zeggen: ‘Protect One, Empower a Thousand’. Mensenrechtenverdedigers hebben met elkaar gemeen dat zij opkomen voor de rechten en vrijheden van anderen, soms van heel veel anderen.

Als we succesvol zijn en onze gasten met nieuw elan verder gaat met hun goede werk hebben daar veel mensen baat bij. Lert, onze eerste gast, merkte na een paar weken in Dordrecht op: “My ideas start to sparkle again”. En hij schreef vervolgens opinie stukken die tienduizenden mensen aan het denken zetten.

In Dordrecht

Het mes snijdt aan meerdere kanten: onze gasten delen hun verhaal graag. Zo bieden zij Dordtenaren, jong en oud, een bijzonder perspectieef op hun eigen vrijheid en mensenrechten. En inwoners van Dordrecht leveren een concrete bijdrage aan de bescherming van mensenrechten en vrijheid in de wereld.

Gast van DiD – Lertsak Kumkongsak

Lertsak Kumkungsak is DiD’s eerste gast. Hij verbleef in Dordrecht in maart en april 2016.

Lertsak is als milieu- en mensenrechtenactivist al 15 jaar betrokken bij maatschappelijk gefundeerde campagnes rondom de mijnindustrie in Thailand. Op dit moment is hij coördinator van de Campaign for Public Policy on Mineral Resources (PPM). De PPM is een onafhankelijke groep van milieubeschermers en mensenrechtenadvocaten. Zij houden bedrijfsleven en overheid aan hun verantwoordingsplicht. PPM vraagt vooral respect voor milieuwetgeving en wijst op mensenrechtenschendingen bij het winnen van natuurlijke hulpbronnen. Lertsak steekt zijn energie en kennis in het boven water krijgen van informatie, het uitwerken van strategieen en het opzetten van activiteiten van mensenrechtengroepen.

Lertsak werkt in een moeilijke context. Milieubeschermers zijn in Thailand hun leven niet zeker. Luke Duggleby heeft hierover een ijzingwekkende fotoreportage gemaakt onder de titel For those who died trying.

Lertsak’s verblijf in Dordrecht heeft hem de tijd en de rust gegeven om de politiek-economische veranderingen van na de coup d’Etat van maart 2014 verder te analyseren. Hij is weer gekomen tot het schrijven van opiniestukken in de Thaise online media. Het meestgelezen artikel kreeg meer dan twintigduizend likes.