WORD VRIEND

Aan de aanstaande vrienden van DiD-Defenders in Dordrecht

Defenders in Dordrecht (DiD) biedt rest, reflection & recharging aan mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld. Voor hen die zich inzetten om medemensen bij te staan op humanitair vlak. Als arts, advocaat, journalist, schrijver, als mens. Het zijn verdedigers van de universele basisrechten van de mens.

Niet zelden komen deze helpers onder druk te staan in hun thuisland. Dat levert hun zoveel stress op dat ze hun werk niet meer voluit kunnen doen en gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen. Omdat herstel in het thuisland vaak niet mogelijk is, biedt DiD een periode van twee tot drie maanden waarbinnen ruimte is voor rust en bezinning.

DiD heeft de laatste jaren diverse mensen zo een tijdelijk thuis kunnen bieden. Ze kwamen o.a. uit Eritrea, Afghanistan, Thailand, Pakistan en Oekraïne en zijn aangesterkt teruggegaan om hun werk voort te zetten.

Als DiD hebben we geld nodig om deze gasten te kunnen ontvangen in Dordrecht. We krijgen geen structurele financiële bijdragen van overheden of instanties. We zijn een particulier initiatief.

Omdat de beste vriendschap van twee kanten komt, vragen we niet alleen. Stuurt u ons uw e-mailadres dan bieden wij in ruil voor uw donatie gratis toegang tot activiteiten die DiD organiseert rondom het verblijf van haar gasten, de nieuwsbrief en het jaarlijks evenement waarbij we vertellen over de gasten die wij hebben ontvangen.

Mogen wij u uitnodigen om Vriend met grote V van DiD te worden?

Dat kan door bij te dragen op bankrekeningnummer TRIO 0197 9065 83 t.a.v. Defenders in Dordrecht.

Kent u meer mensen die vriendschap met DiD zouden willen sluiten, dan horen wij dat graag.

Arjan van der Waal, Michelle Gehrig en Rob Eenink