WORD VRIEND

Aan de aanstaande vrienden van DiD-Defenders in Dordrecht

Defenders in Dordrecht (DiD) biedt reflectie, rust en herstel voor mensenrechtenverdedigers wereldwijd. Voor hen die zich inzetten om medemensen bij te staan op humanitair vlak. Als arts, advocaat, journalist, schrijver, als mens. Het zijn verdedigers van de universele basisrechten van de mens.

Niet zelden komen deze helpers onder druk te staan in hun thuisland. Dat levert hun zoveel stress op dat ze hun werk niet meer voluit kunnen doen en gezondheidsklachten kunnen ont- wikkelen. Omdat herstel in het thuisland vaak niet mogelijk is, biedt DiD een periode van drie maanden aan waarbinnen ruimte is voor bezinning en rust.

DiD heeft de laatste jaren diverse mensen zo een tijdelijk thuis kunnen bieden. Ze kwamen o.a. uit Eritrea, Afghanistan, Thailand en de Oekraïne en zijn aangesterkt teruggegaan om hun werk weer op te nemen.

Als DiD hebben we geld nodig om deze gasten te kunnen ontvangen in Dordrecht. We krijgen geen structurele financiële bijdragen van overheden of instanties. Het is een particulier initiatief.

Omdat de beste vriendschap van twee kanten komt, vragen we niet alleen. In ruil voor uw do- natie bieden we gratis toegang tot activiteiten die DiD organiseert rondom het verblijf van haar gasten, een nieuwsbrief en een jaarlijks diner waarbij we u vertellen over de gasten die wij hebben ontvangen. Het eerste diner staat gepland voor oktober.

Mogen wij U uitnodigen om Vriend met grote V van DiD te worden?

U kunt kiezen uit twee soorten bijdragen:

– als individu bent u vanaf €75,- per jaar Vriend

organisaties en instanties zijn vanaf €150,- Vriend

Meer doneren mag uiteraard ook!

Kent U meer mensen die vriendschap met DiD zouden willen sluiten, dan horen wij dat graag.

Arjan van der Waal, Michelle Gehrig en Rob Eenink