WIE IS WELKOM?

Iedere mensenrechtenverdediger die baat heeft bij rest, reflection & recharging is welkom. Concreet gaat het om moedige mensen die individueel of in groepsverband opstaan tegen schendingen van mensenrechten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een onderzoeksjournaliste die corruptie in de gezondheidszorg blootlegt, de voorzitter van een gemeenschap die opkomt voor het recht op levensonderhoud van zijn dorpsgenoten, een student die marteling door de lokale politie documenteert, een advocaat die opkomt voor LHBT.

Ons initiatief voorziet niet in situaties waarin de mensenrechtenverdediger haar of zijn land voor langere tijd moet verlaten.