WIE IS WELKOM

Wie is welkom?

Iedere mensenrechtenverdediger die baat heeft bij een korte periode van ‘rest, reflection & recharging’ is welkom. Concreet gaat het om moedige mensen die individueel of in georganiseerd verband opstaan tegen schendingen van mensenrechten.

Ons initiatief is niet geschikt voor situaties waarin de mensenrechtenverdediger haar of zijn land voor langere tijd moet verlaten.

DiD verwelkomt ieder jaar twee tot vier gasten, zonodig met gezinsleden:

2016: een beschermer van milieurecht en het recht op bestaanszekerheid uit Thailand

2017: voorvechtsters van vrouwenrechten uit Tsjetsjenië en Afghanistan, beiden met hun kleine kinderen

2018: een verdediger van de vrijheid van meningsuiting uit Eritrea, een documentalist van oorlogsmisdaden en een verdedigster van sociale rechten uit de Oekraïne, een filmmaker uit Kameroen

2019: een oorlogsfotograaf en verdediger van persvrijheid uit Afghanistan

2020: twee voorvechtsters van vrouwenrechten uit Oekraïne met hun kinderen, en een verdediger van rechten van LHBT+ uit Libanon

2021: een verdediger van vrijheid van geloof uit Pakistan, een oud-gast uit Afghanistan en een voorvechtster van de vrijheid van meningsuiting uit Algerije.