DiD HEEFT IMPACT

Protect one, empower a thousand 

Helpt DiD slechts een enkeling? Zeker niet – want, zoals onze vrienden van Front Line Defenders zeggen: ‘Protect One, Empower a Thousand’. Mensenrechtenverdedigers hebben met elkaar gemeen dat zij opkomen voor de rechten en vrijheden van anderen, soms van heel veel anderen.

Als we succesvol zijn en onze gasten met nieuw elan verder gaat met hun goede werk hebben daar veel mensen baat bij. Lert, onze eerste gast, merkte na een paar weken in Dordrecht op: “My ideas start to sparkle again”. En hij schreef vervolgens opinie stukken die tienduizenden mensen aan het denken zetten.

In Dordrecht

Het mes snijdt aan meerdere kanten: onze gasten delen hun verhaal graag. Zo bieden zij Dordtenaren, jong en oud, een bijzonder perspectieef op hun eigen vrijheid en mensenrechten. En inwoners van Dordrecht leveren een concrete bijdrage aan de bescherming van mensenrechten en vrijheid in de wereld.