HOE TE HELPEN?

Aan de aanstaande vrienden van DiD-Defenders in Dordrecht

We vertrouwen op uw vrijgevigheid en gedeelde waarden om mensenrechtenverdedigers over de hele wereld “rust, bezinning en opladen” te kunnen blijven bieden.

Vrienden van DiD zijn mensen die zich inzetten voor gedeelde menselijkheid door het ondersteunen van medemensen die optreden als bolwerken tegen onrecht en onderdrukking. Mensenrechtenverdedigers zijn artsen, advocaten, journalisten, schrijvers en activisten die strijden tegen milieuvernietiging, autoritarisme, LGBTQI+-discriminatie en religieuze vervolging. Het zijn verdedigers van universele mensenrechten.

“Onrechtvaardigheid waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal. We zitten gevangen in een onontkoombaar netwerk van wederkerigheid, gebonden in een enkel kleed van lotsbestemming.” – Martin Luther King Jr.

Deze mensenrechtenverdedigers komen in hun thuisland regelmatig onder enorme druk te staan. Dit veroorzaakt zoveel stress dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Velen ontwikkelen gezondheidsproblemen waarvan ze in hun thuisland niet kunnen herstellen. DiD biedt een periode van twee tot drie maanden van rust, opladen & bezinning.

De afgelopen jaren heeft DiD verschillende mensen een tijdelijk thuis kunnen bieden in het rustige Dordrecht. HRD’s zijn uit Eritrea, Afghanistan, Thailand, Pakistan en Oekraïne gekomen om uit te rusten en gesterkt terug te keren om hun werk voort te zetten.

We zijn een burgerinitiatief dat volledig door vrijwilligers wordt gerund. We maken zo min mogelijk kosten anders dan die direct nodig zijn voor het verblijf van onze gasten. We ontvangen geen structurele financiële bijdragen van overheid of andere instanties. Daarom hebben we steun nodig om gasten in Dordrecht te kunnen ontvangen.

 

Mogen wij u uitnodigen om Vriend met grote V van DiD te worden?

U kunt doneren – iedere euro telt! Stort uw bijdrage op rekening NL18 TRIO 0197 9065 83 t.a.v. Defenders in Dordrecht. Graag onder vermelding van uw email adres, zodat we u kunnen bedanken.

TIJD EN VAARDIGHEDEN DONEREN

We hebben altijd meer handen, hersenen en harten nodig om ons initiatief goed te laten lopen en onze gasten te ondersteunen als ze in Dordrecht verblijven.

MOMENTEEL OP ZOEK NAAR:

  • Social media vrijwilliger om een periodieke nieuwsbrief mee te schrijven en social media op te zetten/beheren voor minimaal 1 uur per maand (maximale tijdsinvestering hangt af van uw beschikbaarheid).
  • Vrijwilligers die onze gasten ondersteunen bij hun verblijf in Dordrecht (bijvoorbeeld door ze wegwijs te maken in Dordrecht en ze te helpen toegang te krijgen tot voorzieningen).

 

Als Vriend van DiD

Omdat de beste vriendschap van twee kanten komt, vragen we niet alleen om uw geld. In ruil voor uw donatie nodigen we u uit om deel te nemen aan DiD-activiteiten tijdens het verblijf van de gasten – tentoonstellingen, documentaire voorstellingen en discussies. We nodigen u ook uit voor ons jaarlijkse ‘dank u wel’-evenement, waar we u vertellen over de gasten die we dankzij uw gulle steun hebben mogen ontvangen.

Kent u meer mensen die vriendschap met DiD zouden willen sluiten, dan horen wij dat graag.

Met dankbaarheid en solidariteit,
Arjan van der Waal, Michelle Gehrig and Eelco Linnert