WIE IS WELKOM?

Wie is welkom?

Iedere mensenrechtenverdediger die baat heeft bij een korte periode van ‘rest, reflection & recharging’ is welkom. Concreet gaat het om moedige mensen die individueel of in georganiseerd verband opstaan tegen schendingen van mensenrechten.

We bieden 2 à 3 maanden verblijf.  Ons initiatief is niet geschikt voor situaties waarin de mensenrechtenverdediger haar of zijn land voor langere tijd moet verlaten.

DiD verwelkomt ieder jaar twee tot vier gasten, zonodig met gezinsleden:

  • 2016: een beschermer van milieurecht en het recht op bestaanszekerheid uit Thailand
  • 2017: voorvechtsters van vrouwenrechten uit Tsjetsjenië en Afghanistan, beiden met hun kleine kinderen
  • 2018: een verdediger van de vrijheid van meningsuiting uit Eritrea, een documentalist van oorlogsmisdaden en een verdedigster van sociale rechten uit de Oekraïne, een filmmaker uit Kameroen
  • 2019: een oorlogsfotograaf en verdediger van persvrijheid uit Afghanistan
  • 2020: twee voorvechtsters van vrouwenrechten uit Oekraïne met hun kinderen, en een verdediger van rechten van LHBT+ uit Libanon
  • 2021: een verdediger van vrijheid van geloof uit Pakistan, een oud-gast uit Afghanistan en een voorvechtster van de vrijheid van meningsuiting uit Algerije.
  • 2022: een mensenrechtenverdediger uit Oost-Azië
  • 2023: een journalist uit Zimbabwe en verdediger van sociale en politieke rechten uit Thailand

 

Contacteer ons als u een mensenrechtenverdediger bent die een break van ‘rest, reflection & recharging’ nodig heeft om uw werk voort te zetten.