DIVERSITEIT – GELIJKHEID – INCLUSIE

Gedrag – diversiteit – gelijkheid – inclusie

DiD streeft er naar dat alle betrokkenen bij ons initiatief zich prettig en veilig kunnen voelen. Met het oog daarop hebben we een Gedragscode opgesteld die door alle betrokkenen letterlijk onderschreven wordt. Daarnaast zijn we ons bewust van verschillen, ongelijkheid en machtsverhoudingen en streven we naar diversiteit, gelijkheid en inclusie, in de relaties tussen alle betrokkenen. Dit hebben we vastgelegd in ons Diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid.